itnews.uz itnews.uz

itnews.uz

Ñàéò âðåìåííî îòêëþ÷åí

Åñëè ó âàñ åñòü âîïðîñû èëè ïðåäëîæåíèÿ? Îòïðàâèòü ñìñ åðåç òåëåãðàì. Savol va takliflaringiz bo lsa? Telegram orqali sms yuborish. Ñàéò íàõîäèòñÿ íà òåêóùåé ðåêîíñòðóêöèè, ïîñëå çàâåðøåíèÿ âñåõ ðàáîò ñàéò áóäåò îòêðûò. Ïðèíîñèì âàì ñâîè èçâèíåíèÿ çà äîñòàâëåííûå íåóäîáñòâà. Saytimizda hozir rekonstruksiya ishlari olib borilmoqda, saytimiz barcha ishlar yakunlangandan kegin ishga tushadi. Noqulayliklar uchun uzr so'raymiz.

http://www.itnews.uz/

WEBSITE DETAILS
SEO
PAGES
SIMILAR SITES

TRAFFIC RANK FOR ITNEWS.UZ

TODAY'S RATING

>1,000,000

TRAFFIC RANK - AVERAGE PER MONTH

BEST MONTH

November

AVERAGE PER DAY Of THE WEEK

HIGHEST TRAFFIC ON

Wednesday

TRAFFIC BY CITY

CUSTOMER REVIEWS

Average Rating: 4.0 out of 5 with 14 reviews
5 star
5
4 star
6
3 star
2
2 star
0
1 star
1

Hey there! Start your review of itnews.uz

AVERAGE USER RATING

Write a Review

WEBSITE PREVIEW

Desktop Preview Tablet Preview Mobile Preview

LOAD TIME

1.2 seconds

FAVICON PREVIEW

 • itnews.uz

  16x16

 • itnews.uz

  32x32

 • itnews.uz

  64x64

 • itnews.uz

  128x128

 • itnews.uz

  160x160

 • itnews.uz

  192x192

 • itnews.uz

  256x256

CONTACTS AT ITNEWS.UZ

Login

TO VIEW CONTACTS

Remove Contacts

FOR PRIVACY ISSUES

CONTENT

SCORE

6.2

PAGE TITLE
Ñàéò âðåìåííî îòêëþ÷åí | itnews.uz Reviews
<META>
DESCRIPTION
Åñëè ó âàñ åñòü âîïðîñû èëè ïðåäëîæåíèÿ? Îòïðàâèòü ñìñ åðåç òåëåãðàì. Savol va takliflaringiz bo lsa? Telegram orqali sms yuborish. Ñàéò íàõîäèòñÿ íà òåêóùåé ðåêîíñòðóêöèè, ïîñëå çàâåðøåíèÿ âñåõ ðàáîò ñàéò áóäåò îòêðûò. Ïðèíîñèì âàì ñâîè èçâèíåíèÿ çà äîñòàâëåííûå íåóäîáñòâà. Saytimizda hozir rekonstruksiya ishlari olib borilmoqda, saytimiz barcha ishlar yakunlangandan kegin ishga tushadi. Noqulayliklar uchun uzr so'raymiz.
<META>
KEYWORDS
1 òåõíè åñêèå ðàáîòû
2 âîçìîæíî ïðîäàåòñÿ ñàéò
3 sayt sotilishi mumkin
4 ñàéò îòêëþ åíî
5 sayt o chirilgan
6 wwwfaqat uz
7 coupons
8 reviews
9 scam
10 fraud
CONTENT
Page content here
KEYWORDS ON
PAGE
òåõíè åñêèå ðàáîòû,âîçìîæíî ïðîäàåòñÿ ñàéò,sayt sotilishi mumkin,ñàéò îòêëþ åíî,sayt o chirilgan,wwwfaqat uz
SERVER
nginx
POWERED BY
PleskLin
CONTENT-TYPE
iso-8859-1
GOOGLE PREVIEW

Ñàéò âðåìåííî îòêëþ÷åí | itnews.uz Reviews

https://itnews.uz

Åñëè ó âàñ åñòü âîïðîñû èëè ïðåäëîæåíèÿ? Îòïðàâèòü ñìñ åðåç òåëåãðàì. Savol va takliflaringiz bo lsa? Telegram orqali sms yuborish. Ñàéò íàõîäèòñÿ íà òåêóùåé ðåêîíñòðóêöèè, ïîñëå çàâåðøåíèÿ âñåõ ðàáîò ñàéò áóäåò îòêðûò. Ïðèíîñèì âàì ñâîè èçâèíåíèÿ çà äîñòàâëåííûå íåóäîáñòâà. Saytimizda hozir rekonstruksiya ishlari olib borilmoqda, saytimiz barcha ishlar yakunlangandan kegin ishga tushadi. Noqulayliklar uchun uzr so'raymiz.

OTHER SITES

itnews.sk itnews.sk

Správy zo sveta IT - ITnews.sk

Revolúcia v liečbe slepoty. 80-ročný Brit vidí aj so zavretými očami. Možno ste už niekedy počuli o bionickom oku Argus II. Ide o elektronický implantát umiestnený na sietnici, ktorý umožní nevidiacemu opäť aspoň čiastočne vidieť. Intel a Micron vynašli revolučnú pamäťovú technológiu 1000 rýchlejšiu ako SSD. Spoločnosti Intel a Micron včera predstavili technológiu 3D XPoint. Ide o nevolatilnú pamäť, ktorá má potenciál priniesť revolúciu do ktoréhokoľvek zariadenia. Výskumníci z Google a MIT prišli so spô...

itnews.sourcio.com itnews.sourcio.com

IT News, Trends, Tips & Tricks | Best of all, fresh and disrupting.

IT News, Trends, Tips and Tricks. IT News, Trends, Tips and Tricks. Best of all, fresh and disrupting. Top mistakes developers do when using Backbone.js – Part 2 ( of 3). 1 Binding model/collection to the view. As you know Backbone.View. Provides events hash feature, where you can declare events and callbacks for it. You can also… more. Posted by Vahan Vardanyan. December 8, 2014. Top mistakes developers do when using Backbone.js – Part 3 ( of 3). Collections, models and the REST. December 8, 2014. Bring...

itnews.spb.ru itnews.spb.ru

ITnews: Последние новости интернета Петербурга

Пятница, 30 марта 2018 г. Госдума приняла в третьем чтении закон о черном списке сайтов. На заседании Совета Федерации был принят закон о «черных списках». Роскомнадзор потребовал от Livejournal и YouTube прекратить публикацию персональных данных граждан РФ. Википедия протестует против введения в интернет внесудебной цензуры. Как часто Вы посещаете блоги? Несколько раз в день. 1 раз в день. Несколько раз в неделю. 1 раз в неделю и реже. Блоги - а что это такое? Если вам нужно проверить лотерею. В Петербу...

itnews.thaicoding.net itnews.thaicoding.net

ThaiCoding IT News ข่าวใหม่ในวงการไอที อัพเดตเทคโนโลยี

ThaiCoding IT News ข าวใหม ในวงการไอท อ พเดตเทคโนโลย. ไมโครซอฟท Visual Studio 2015 จะใช เข ยนแอพแอนดรอยด ได. November 17, 2014. By admin Filed in ข าวไอท. Xiaomi ข นอ นด บ 3 แบรนด ท ขายสมาร ทโฟนเยอะท ส ดในโลก. November 2, 2014. By admin Filed in ข าวไอท. ผ บร หาร Amazon ยอมร บ ต งราคา Fire Phone แพงเก นไปทำให ขายไม ออก. November 1, 2014. By admin Filed in ข าวไอท. MiPad แท ปเล ตต วแรกจากค าย Xiaomi. May 28, 2014. By admin Filed in ส นค าไอท. May 8, 2014. By admin Filed in ข าวไอท. January 15, 2014. BBM f...

itnews.us itnews.us

itnews.us

NOTICE: This domain name expired on 3/12/2018 and is pending renewal or deletion. Welcome to: itnews.us. This Web page is parked for FREE, courtesy of GoDaddy.com. Would you like to buy this. THE domain at THE price. Visit GoDaddy.com for the best values on. Restrictions apply. See website for details.

itnews.uz itnews.uz

Ñàéò âðåìåííî îòêëþ÷åí

Åñëè ó âàñ åñòü âîïðîñû èëè ïðåäëîæåíèÿ? Îòïðàâèòü ñìñ åðåç òåëåãðàì. Savol va takliflaringiz bo lsa? Telegram orqali sms yuborish. Ñàéò íàõîäèòñÿ íà òåêóùåé ðåêîíñòðóêöèè, ïîñëå çàâåðøåíèÿ âñåõ ðàáîò ñàéò áóäåò îòêðûò. Ïðèíîñèì âàì ñâîè èçâèíåíèÿ çà äîñòàâëåííûå íåóäîáñòâà. Saytimizda hozir rekonstruksiya ishlari olib borilmoqda, saytimiz barcha ishlar yakunlangandan kegin ishga tushadi. Noqulayliklar uchun uzr so'raymiz.

itnews.vmms.info itnews.vmms.info

WorldClient

MDaemon Email Server for Windows. WorldClient v13.0.5 2013 Alt-N Technologies.

itnews.vn itnews.vn

ITnews |

84) 463.28.7979. Samsung mua lại công ty SmartThings với giá 200 triệu USD. August 17, 2014. Amazon phát hành Local Register – dịch vụ thanh toán thẻ trên di động cạnh tranh với PayPal & Square. August 17, 2014. AMD xâm nhập thị trường ổ cứng với dòng sản phẩm SSD Radeon R7 cho game thủ. August 17, 2014. Anonymous đánh sập nhiều website của chính phủ Israel. August 5, 2014. Bromium Labs: IE là trình duyệt bị hacker khai thác lỗ hổng bảo mật nhiều nhất trong nửa đầu năm nay. July 27, 2014. July 27, 2014.

itnews001.com itnews001.com

IT资讯网 | 全球IT资讯

HTC One M8拆解报告出炉 揭秘内部芯片. 商贩持激光笔乱照 “闪瞎”. 8260; 共 1166字 ⁄ 暂无评论. 这项技术应用在最新的人人网移动app版本中 下载可至http:/ 2014.renren.com/mobile ,. 8260; 共 4471字 ⁄ 暂无评论. 用打印机来盖房 不要一砖一瓦,只要一台3D打印机,就能在24小时内 兴建 10间房 号称 全球首批3D打印实用建筑 的房屋近日亮相上海青浦。 将建筑垃圾变废为宝,让建筑工人做更体面的工作,让建筑成本降低50%,让更多人住得起房子,房型家具私人定制,让水更清天更蓝 其研发者马义和近日也被冠上 全国3D打印第一人 的名号。 商贩持激光笔乱照 “闪瞎”司机险酿追尾事故(图). 8260; 共 1700字 ⁄ 暂无评论. 在南京江宁天元东路和万安东路,一些商贩正将激光笔对着路面 扫射 民警现场暂扣的部分激光笔设备 球员被激光直射。 苹果iOS7.0- 7.0.4完美越狱图文教程. 爆改装入手Zu Audio电脑音箱Sub ,请别. HTC One M8拆解报告出炉 揭秘内部芯片.

itnews168.wordpress.com itnews168.wordpress.com

West Technology Limited's Weblog--News focus | West Technology Limited Provide IT news, internet news, technology news, domain name news and so on

West Technology Limited’s Weblog–News focus. West Technology Limited Provide IT news, internet news, technology news, domain name news and so on. Facebook valuation of only 3.7 billion U.S. dollars. February 12, 2009 in Internet news. It was announced Wednesday in a court documents show, Facebook Web site for their own valuation of only 3.7 billion U.S. dollars, not 15 billion U.S. dollars. Why the Gold price drop? January 21, 2009 in Internet news. December 13, 2008 in Internet news. Is provided from the.

itnews2.blogsky.com itnews2.blogsky.com

آی تی نیو

جدید ترین اخبار آی تی. آشنایی با ویروس و اثرات آنها. ویروس ها همواره خطر بزرگی برای ویندوز ها و برنامه های کاربردی رایانه ما هستند، بسیاری از برنامه نویسان و هکران مطرح دنیا با هدف نفوذ در اطلاعات شخصی کاربران در سراسر دنیا دست به طراحی نرم افزارهای جالب و جذاب و غبیته ویرانگر می زنند. در ادامه با ویروس های رایانه ای، روش های انتقال ویروس و غیره اشنا میشوید. آشنایی با ویروس و اثرات آنها. روشهای انتقال ویروس به کامپیوتر. ۱- انتقال ویروس از طریق انواع حافظه قابل حمل:. ۲- انتقال ویروس از طریق شبکه:. برنامهه...