cimic.skpz.cz cimic.skpz.cz

cimic.skpz.cz

CIMIC

Společnost krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEP Vás ve spolupráci s Ústředním vojenským zdravotním ústavem Armády ČR srdečně zve. Na závěrečné ukončení akce CIMIC zpřístupněné odborné veřejnosti, které se uskuteční. Dne 13. září 2012 na letišti v Plzni-Líních. Za poskytnutou finanční podporu Plzeňskému kraji děkujeme. MUDr Josef Štorek, PhD., plk. MUDr. František Bílek, PhD., doc. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. Mgr Šárka Nováková, MUDr. Pavel Hrdlička, mjr. Ing. Jan Soukup. MOTTO CIMIC: TVOŘIT, NE BOŘIT.

http://cimic.skpz.cz/

WEBSITE DETAILS
SEO
PAGES
SIMILAR SITES

TRAFFIC RANK FOR CIMIC.SKPZ.CZ

TODAY'S RATING

>1,000,000

TRAFFIC RANK - AVERAGE PER MONTH

BEST MONTH

December

AVERAGE PER DAY Of THE WEEK

HIGHEST TRAFFIC ON

Tuesday

TRAFFIC BY CITY

CUSTOMER REVIEWS

Average Rating: 3.6 out of 5 with 11 reviews
5 star
5
4 star
1
3 star
3
2 star
0
1 star
2

Hey there! Start your review of cimic.skpz.cz

AVERAGE USER RATING

Write a Review

WEBSITE PREVIEW

Desktop Preview Tablet Preview Mobile Preview

LOAD TIME

5.6 seconds

CONTACTS AT CIMIC.SKPZ.CZ

Login

TO VIEW CONTACTS

Remove Contacts

FOR PRIVACY ISSUES

CONTENT

SCORE

6.2

PAGE TITLE
CIMIC | cimic.skpz.cz Reviews
<META>
DESCRIPTION
Společnost krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEP Vás ve spolupráci s Ústředním vojenským zdravotním ústavem Armády ČR srdečně zve. Na závěrečné ukončení akce CIMIC zpřístupněné odborné veřejnosti, které se uskuteční. Dne 13. září 2012 na letišti v Plzni-Líních. Za poskytnutou finanční podporu Plzeňskému kraji děkujeme. MUDr Josef Štorek, PhD., plk. MUDr. František Bílek, PhD., doc. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. Mgr Šárka Nováková, MUDr. Pavel Hrdlička, mjr. Ing. Jan Soukup. MOTTO CIMIC: TVOŘIT, NE BOŘIT.
<META>
KEYWORDS
1 úvodní stránka
2 všeobecné informace
3 odborný program
4 doprovodný program
5 fotoalbum
6 ke stažení
7 kontakty
8 menu
9 pro účastníky
10 pro cvičící účastníky
CONTENT
Page content here
KEYWORDS ON
PAGE
úvodní stránka,všeobecné informace,odborný program,doprovodný program,fotoalbum,ke stažení,kontakty,menu,pro účastníky,pro cvičící účastníky,pro přednášející,pro vystavovatele,cimic úvod,záštitu převzal,hejtman plzeňského kraje,odborný výbor,hlavní témata
SERVER
Apache
CONTENT-TYPE
utf-8
GOOGLE PREVIEW

CIMIC | cimic.skpz.cz Reviews

https://cimic.skpz.cz

Společnost krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEP Vás ve spolupráci s Ústředním vojenským zdravotním ústavem Armády ČR srdečně zve. Na závěrečné ukončení akce CIMIC zpřístupněné odborné veřejnosti, které se uskuteční. Dne 13. září 2012 na letišti v Plzni-Líních. Za poskytnutou finanční podporu Plzeňskému kraji děkujeme. MUDr Josef Štorek, PhD., plk. MUDr. František Bílek, PhD., doc. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. Mgr Šárka Nováková, MUDr. Pavel Hrdlička, mjr. Ing. Jan Soukup. MOTTO CIMIC: TVOŘIT, NE BOŘIT.

INTERNAL PAGES

cimic.skpz.cz cimic.skpz.cz
1

Ke stažení | CIMIC

http://cimic.skpz.cz/ke-stazeni

8211; 1. informace. Program – přednášky workshopu. Letak A4 s fotem. Letiště Líně příjezdová trasa. Informace pro vystavovatele (firmy). Tisková zpráva CIMIC 2012. Závěrečná zpráva akce CIMIC 2012. Designed by: Themes Gallery. Thanks to Free Premium WordPress Themes. And Free Premium WordPress Themes.

2

Pro přednášející | CIMIC

http://cimic.skpz.cz/pro-prednasejici

Děkujeme všem přednášejícím, kteří svou prezentací rozšířili odborný program akce a podělili se tak s přítomnými o své zkušenosti. Z workshopu bude odborný výbor akce připravovat závěry, které Vám rádi postoupíme. Současně budete osloveni kontaktní osobou akce ohledně souhlasu se zveřejněním Vašich prezentací na CD sborníku. Za Organizační výbor akce. Předpokládaný časový harmonogram (čtvrtek, 13.9.2012). 10:00 – 10:30 oficiální zahájení, občerstvení, ukázka činnosti HZS PK. Designed by: Themes Gallery.

3

Pro vystavovatele | CIMIC

http://cimic.skpz.cz/pro-vystavovatele

Děkujeme všem vystavovatelům a partnerům, že podpořili svou účastí tuto akci. Vážíme si této Vaší pomoci, neboť bez ní by nebylo možné akci připravit v tak velkém pojetí a bez poplatků účastníků. Za účastníky i cvičící ještě jednou děkuji a těším se na další příležitost ke spolupráci. Ménem Organizačního výboru akce. Předpokládaný časový harmonogram příprav:. 14:00 – 18:00 příprava vystavovatelských prostor. 7:00 – 9:00 příprava vystavovatelů. 9:00 – 10:00 příjezd účastníků akce. Vyrozumění o ne/přijetí ...

4

Pro účastníky | CIMIC

http://cimic.skpz.cz/pro-ucastniky

Děkujeme všem účastníkům akce za jejich účast i přes krátkodobou nepřízeň počasí, která nás postihla a důkladně prověřila naši připravenost a odvahu. Věříme, že se zúčastníte i našich dalších akcí, byť se budou konat v klasických prostorách pevných budov. Ti, kteří si nevyzvedli potvrzení o účasti, nechť kontaktují Šárku Novákovou na emailu: info@skpz.cz. Předpokládaný časový harmonogram (čtvrtek, 13.9.2012). 10:00 – 10:45 oficiální zahájení, občerstvení, ukázka činnosti HZS PK.

5

Kontakty | CIMIC

http://cimic.skpz.cz/kontakty

Bližší informace získáte u organizátora akce:. Mgr Šárky Novákové, tajemníka SKPZ. Tel: 775 163 814. Designed by: Themes Gallery. Thanks to Free Premium WordPress Themes. And Free Premium WordPress Themes.

UPGRADE TO PREMIUM TO VIEW 6 MORE

TOTAL PAGES IN THIS WEBSITE

11

LINKS TO THIS WEBSITE

skpz.cz skpz.cz

Zápisy z jednání | Společnost krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEP

http://www.skpz.cz/pro-cleny/zapisy-z-jednani

Pracovní jednání Výboru a členů. Pracovní jednání sekce Dobrovolníků. II setkání sekce Dobrovolníků. 16 – 17.4.2012. 18 a 19.10.2011. Výbor společnosti (pracovní jednání). Jednání Výboru a redakce. Jednání Výboru a redakce. Zápis z ustavující schůze SKPZ. Jednání přípravného výboru, redakce. Jednání přípravného výboru, redakce. Http:/ old.skpz.cz. Jejímž autorem je SKPZ. Podléhá licenci Creative Commons. Uveďte autora - Nevyužívejte dílo komerčně. Zachovejte licenci 3.0 Česko. Thanks to photo editor free.

skpz.cz skpz.cz

Pro členy | Společnost krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEP

http://www.skpz.cz/pro-cleny

Http:/ old.skpz.cz. Jejímž autorem je SKPZ. Podléhá licenci Creative Commons. Uveďte autora - Nevyužívejte dílo komerčně. Zachovejte licenci 3.0 Česko. 2016 Společnost krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEP. Designed by: Best Health Affiliate Network. Thanks to photo editor free. Http:/ www.dinheirodeverdade.com/.

skpz.cz skpz.cz

Členství v SKPZ | Společnost krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEP

http://www.skpz.cz/clenstvi-v-skpz

Členství ve Společnosti krizové připravenosti zdravotnictví je dobrovolné, vzniká přijetím přihlášky SKPZ a zaplacením členského příspěvku. Pro přihlášení je nutné zaslat vyplněnou přihlášku tajemníkovi SKPZ, po jejím schválení je přihláška předána členské evidenci ČLS JEP, která člena zaeviduje (přidělí evidenční číslo a zajistí vydání kartičky člena ČLS JEP) a zašle mu složenku na adresu uvedenou na přihlášce. Fyzická osoba: prihlaska FO.doc. Právnická osoba: prihlaska PO.doc. 128 01 Praha 2. Členský p...

skpz.cz skpz.cz

Stanovy | Společnost krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEP

http://www.skpz.cz/o-spolecnosti/stanovy

Společnosti krizové připravenosti zdravotnictví. České lékařské společnosti J. E. Purkyně. 1) Společnost krizové připravenosti zdravotnictví (dále jen Společnost ) je součástí České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen ČLS JEP ) od 1. 9. 2010 a je zde zapsána pod číslem 1340. Stanovy Společnosti vycházejí ze Stanov ČLS JEP. 1) Základním zaměřením Společnosti je multioborová a interdisciplinární spolupráce uvnitř ČLS JEP s jejími odbornými společnostmi za účelem konsensuální odborné sho...

skpz.cz skpz.cz

Orgány společnosti | Společnost krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEP

http://www.skpz.cz/o-spolecnosti/vybor-spolecnosti

Výbor společnosti byl zvolen 26.11.2014 členy Společnosti krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEP na čtyřleté volební období (2015 až 2018). V listopadu 2015 byla provedena dílčí změna odstoupením předsedy MUDr. Josefa Štorka a jeho jmenováním čestným předsedou. MUDr Josef Štorek, Ph.D. Ruská 85, 100 05 Praha 10. Telefon: 420 607 733 852. Šrobárova 48, 100 42 Praha 10. Telefon: 420 775 163 814. Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové. Telefon: 420 725 080 705. Klatovská tř. 2960/200i, 301 00 Plzeň.

skpz.cz skpz.cz

Připomínková řízení | Společnost krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEP

http://www.skpz.cz/category/pripominkova-rizeni

Category Archives: Připomínková řízení. Připomínkové řízení k návrhu zákona č. 372/2011 Sb. Připomínky SKPZ uplatněné v rámci připomínkového řízení u MZ ČR k návrhu novely zákona o zdravotních službách:. Seznam připomínek uplatněných SKPZ k návrhu novely zákona 372 (pdf, 252.94 kB). Připomínkování návrhu vyhlášky o vybavení dopravních prostředků záchranných služeb. Připomínky k návrhu vyhlášky o požadavcích na personální vybavení zdravotnických zařízení ústavní péče (2011). Tato připravenost zdravotnictv...

skpz.cz skpz.cz

Volební řád | Společnost krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEP

http://www.skpz.cz/pro-cleny/interni-predpisy/volebni-rad

Http:/ old.skpz.cz. Jejímž autorem je SKPZ. Podléhá licenci Creative Commons. Uveďte autora - Nevyužívejte dílo komerčně. Zachovejte licenci 3.0 Česko. 2016 Společnost krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEP. Designed by: Best Health Affiliate Network. Thanks to photo editor free. Http:/ www.dinheirodeverdade.com/.

skpz.cz skpz.cz

Archiv časopisu | Společnost krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEP

http://www.skpz.cz/casopis/archiv-casopisu

Rok 2015 (ročník 5). Rok 2014 (ročník 4). Rok 2013 (ročník 3). SKPZ 2013 – 01. Rok 2012 (ročník 2). SKPZ 2012 – 01. SKPZ 2012 – 02-03. Rok 2011 (ročník 1). SKPZ 2011 – 01. SKPZ 2011 – 02. SKPZ 2011 – 03. SKPZ 2011 – 04. Rok 2010 (ročník 0). SKPZ 2010 – 01. SKPZ 2010 – 02. Http:/ old.skpz.cz. Jejímž autorem je SKPZ. Podléhá licenci Creative Commons. Uveďte autora - Nevyužívejte dílo komerčně. Zachovejte licenci 3.0 Česko. 2016 Společnost krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEP.

skpz.cz skpz.cz

Odborné dokumenty | Společnost krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEP

http://www.skpz.cz/pro-cleny/odborne-dokumenty

V tuto chvíli nejsou dostupné žádné odborné dokumenty. Http:/ old.skpz.cz. Jejímž autorem je SKPZ. Podléhá licenci Creative Commons. Uveďte autora - Nevyužívejte dílo komerčně. Zachovejte licenci 3.0 Česko. 2016 Společnost krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEP. Designed by: Best Health Affiliate Network. Thanks to photo editor free. Http:/ www.dinheirodeverdade.com/.

skpz.cz skpz.cz

Organizační schéma | Společnost krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEP

http://www.skpz.cz/o-spolecnosti/organizacni-schema

Http:/ old.skpz.cz. Jejímž autorem je SKPZ. Podléhá licenci Creative Commons. Uveďte autora - Nevyužívejte dílo komerčně. Zachovejte licenci 3.0 Česko. 2016 Společnost krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEP. Designed by: Best Health Affiliate Network. Thanks to photo editor free. Http:/ www.dinheirodeverdade.com/.

UPGRADE TO PREMIUM TO VIEW 8 MORE

TOTAL LINKS TO THIS WEBSITE

18

OTHER SITES

cimic.lt cimic.lt

Naujienos

Civilių ir karių bendradarbiavimo kuopa. 22 Kovo 2018, Ketvirtadienis 07:16:23. Valstybės diena ant Velniakampio piliakalnio. Parašė KASP DKA 8R. Penktadienis, 07 Liepos 2017 00:00. Tradicinėje švaros akcijoje Darom KASP Didžiosios kovos apygardos rinktinės Nekinetinių operacijų kuopos kariai balandžio 23 d. dalyvavo su kartu besitreniruojančiais JAV kariais. Penktadienis, 29 Balandžio 2016 09:42. Amerikiečiai džiaugėsi galimybe prisidėti prie šios socialinės akcijos. Smagu prisidėti prie pastangų pa...

cimic.net cimic.net

Cimic

Nous vous proposons des solutions d’installations innovantes. Pour les secteurs de l’industrie et du bâtiment. CIMIC SA - CHEMIN DU PETIT-FLON 26 - 1052 LE MONT-SUR-LAUSANNE - TEL 41 21 647 12 42 - INFO@CIMIC.NET.

cimic.org cimic.org

CIMIC – Central Illinois Mosque & Islamic Center

Sunrise: 06:52 AM, Jumuah: 1:05 PM and 2:05 PM ( khateebs. Iqamah times last updated: Mar 17, 2018 ( iqamah schedule. Ramadan and Eid al-Fitr. Youth & Kids. Classes & Seminars. Zakat & Financial Assistance. Urbana Farmers’ Market. Mahmoud Abdul-Rauf and MLFA Event When: Sat, Mar 10th @ 7:30pm Where: CIMIC What: Meet former NBA Superstar Mahmoud Abdul-Rauf and the Muslim Legal Fund of America (MLFA). Friday, February 16th Speaker: Imam Abdul Haqq & Muhammad Abdallah Dinner: 6:00 PM Talk: 6:30 PM.

cimic.org.cn cimic.org.cn

洛基英语

版权所有 青岛朗阁中嘉外语培训学校 地址 青岛市闽江路2号.

cimic.rutgers.edu cimic.rutgers.edu

Center For Information Management, Integration andConnectivity

Center for Information Management, Integration and Connectivity. Rutgers CIMIC is collaborating with CornWall center. To work on Anchor Dashboard Project. RUTGERS CIMIC is collaborating with NWPD to work on Newark City Data Analytics Project. Was a huge success! Community Engagement Questionnaire is made public for students to enter information regarding their contribution in community services. PHD Program in Information Technology. Masters Program in Information Technology.

cimic.skpz.cz cimic.skpz.cz

CIMIC

Společnost krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEP Vás ve spolupráci s Ústředním vojenským zdravotním ústavem Armády ČR srdečně zve. Na závěrečné ukončení akce CIMIC zpřístupněné odborné veřejnosti, které se uskuteční. Dne 13. září 2012 na letišti v Plzni-Líních. Za poskytnutou finanční podporu Plzeňskému kraji děkujeme. MUDr Josef Štorek, PhD., plk. MUDr. František Bílek, PhD., doc. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. Mgr Šárka Nováková, MUDr. Pavel Hrdlička, mjr. Ing. Jan Soukup. MOTTO CIMIC: TVOŘIT, NE BOŘIT.

cimic.stoplinereport.com cimic.stoplinereport.com

CIMIC Group

POWERED BY STOPLINE: WWW.STOPLINE.COM.AU. POLICIES & PROCEDURES. POLICIES & PROCEDURES. HOW TO MAKE A DISCLOSURE TO STOPLINE. 61 3 9882 4480. LOCKED BAG 8 HAWTHORN. We encourage you to explore this site and you will find access to the CIMIC Group Code of Conduct and answers to some of the most frequently asked questions about the service provided to CIMIC Group by STOPline and how it works. You must immediately report any alleged or suspected breach of the Code. You should first raise your concern wi...

cimic.typepad.com cimic.typepad.com

Civil-military cooperation

The website for research into the field of civil-military cooperation. June 25, 2008. Managing civil-military cooperation - A 24/7 joint effort for stability. A brand-new volume edited by Bas Rietjens and Myriame Bollen on civil-military cooperation has been published by Ashgate publishers. The book contains contribution of many different authors, including senior scholars, military, humanitarians and Afghan officials. For details see:. Download managing civilmiltary cooperation.pdf. June 24, 2008.

cimic3.rutgers.edu cimic3.rutgers.edu

Center For Information Management, Integration andConnectivity

Center for Information Management, Integration and Connectivity. Rutgers CIMIC is collaborating with CornWall center. To work on Anchor Dashboard Project. RUTGERS CIMIC is collaborating with NWPD to work on Newark City Data Analytics Project. Was a huge success! Community Engagement Questionnaire is made public for students to enter information regarding their contribution in community services. PHD Program in Information Technology. Masters Program in Information Technology.

cimic988.com cimic988.com

dajiangyule-强大实力一起来大奖娱乐88pt88|享受日返2

Categories : game 365体育投注. Tags : game 365体育投注. Categories : game 365体育投注. Tags : game 365体育投注. 甄子丹不愿老婆伤心 拒演 床戏 12年(图. 中新网8月18日电 据“东森旧事”动静,甄子丹近日正在上海拍摄 叶问3 ,日前却被曝与演员张晋对戏时受伤,正在场大家. Categories : game 365体育投注. Tags : game 365体育投注. Game 365体育投注 男童掉进开水盆 奶奶抹碱致其发黑 近日,男童龙龙游玩时失慎跌入装满开水的大盆,整小我就站正在了大盆中。 Categories : game 365体育投注. Tags : game 365体育投注. 2015年8月14日,交通厅正在沈阳市组织召开了交通厅科技项目“多聚磷酸改性沥青夹杂料使用手艺钻研” 编号 201309 项目验收会。 Categories : game 365体育投注. Tags : game 365体育投注. Categories : game 365体育投注. Tags : game 365体育投注.

cimicahi.com cimicahi.com

水果老虎机解码器-龙虎斗决赛-11选5任2稳赚投注技巧-大发888娱乐场下载注册-赌场网站评级

自画像 油画 66 55厘米 1875.