csr.dpim.go.th csr.dpim.go.th

csr.dpim.go.th

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมแร่ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรฐานความร บผ ดชอบต อส งคมของผ ประกอบการอ ตสาหกรรมแร พ.ศ. 2554. ค ม อเคร อข าย CSR-DPIM 2558. มาตรฐานความร บผ ดชอบต อส งคมของผ ประกอบการอ ตสาหกรรมแร พ.ศ. 2553. ต งแต 15ส.ค.57. หน วยงานท เก ยวข อง. คล กท ร ปเพ อ Download เอกสาร. การส มมนาเป ดต วโครงการ (Kick off). โครงการส งเสร มอ ตสาหกรรมเหม องแร ให ม มาตรฐานสากลเพ อความร บผ ดชอบต อส งคม ประจำป พ.ศ. 2561 และพ ธ มอบรางว ลโครงการส งเสร มอ ตสาหกรรมเหม องแร ให ม มาตรฐานสากลเพ อความร บผ ดชอบต อส งคม. ประจำป พ.ศ. 2560 ในว นพ ธท 17 มกราคม 2561. การเข าทวนสอบส...

http://csr.dpim.go.th/

WEBSITE DETAILS
SEO
PAGES
SIMILAR SITES

TRAFFIC RANK FOR CSR.DPIM.GO.TH

TODAY'S RATING

>1,000,000

TRAFFIC RANK - AVERAGE PER MONTH

BEST MONTH

August

AVERAGE PER DAY Of THE WEEK

HIGHEST TRAFFIC ON

Monday

TRAFFIC BY CITY

CUSTOMER REVIEWS

Average Rating: 3.7 out of 5 with 15 reviews
5 star
4
4 star
6
3 star
3
2 star
0
1 star
2

Hey there! Start your review of csr.dpim.go.th

AVERAGE USER RATING

Write a Review

WEBSITE PREVIEW

Desktop Preview Tablet Preview Mobile Preview

LOAD TIME

1.6 seconds

FAVICON PREVIEW

 • csr.dpim.go.th

  16x16

 • csr.dpim.go.th

  32x32

 • csr.dpim.go.th

  64x64

 • csr.dpim.go.th

  128x128

 • csr.dpim.go.th

  160x160

 • csr.dpim.go.th

  192x192

CONTACTS AT CSR.DPIM.GO.TH

Login

TO VIEW CONTACTS

Remove Contacts

FOR PRIVACY ISSUES

CONTENT

SCORE

6.2

PAGE TITLE
โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมแร่ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม | csr.dpim.go.th Reviews
<META>
DESCRIPTION
มาตรฐานความร บผ ดชอบต อส งคมของผ ประกอบการอ ตสาหกรรมแร พ.ศ. 2554. ค ม อเคร อข าย CSR-DPIM 2558. มาตรฐานความร บผ ดชอบต อส งคมของผ ประกอบการอ ตสาหกรรมแร พ.ศ. 2553. ต งแต 15ส.ค.57. หน วยงานท เก ยวข อง. คล กท ร ปเพ อ Download เอกสาร. การส มมนาเป ดต วโครงการ (Kick off). โครงการส งเสร มอ ตสาหกรรมเหม องแร ให ม มาตรฐานสากลเพ อความร บผ ดชอบต อส งคม ประจำป พ.ศ. 2561 และพ ธ มอบรางว ลโครงการส งเสร มอ ตสาหกรรมเหม องแร ให ม มาตรฐานสากลเพ อความร บผ ดชอบต อส งคม. ประจำป พ.ศ. 2560 ในว นพ ธท 17 มกราคม 2561. การเข าทวนสอบส...
<META>
KEYWORDS
1 สม ดเย ยม
2 webboard
3 เอกสารเผยแพร
4 เอกสารใหม
5 usercounter
6 online 3
7 ภาพข าว csr dpim
8 รายละเอ ยด
9 โครงการ csr dpim 2556
10 ประชาส มพ นธ
CONTENT
Page content here
KEYWORDS ON
PAGE
สม ดเย ยม,webboard,เอกสารเผยแพร,เอกสารใหม,usercounter,online 3,ภาพข าว csr dpim,รายละเอ ยด,โครงการ csr dpim 2556,ประชาส มพ นธ,ด านบนคร บ,ไทยร ฐ,เดล น วส,ฐานเศรษฐก จ,คม ช ด ล ก,มต ชน,ไทยโพสต,ผ จ ดการ,โพสต ท เดย,สำน กข าวไทย,สยามก ฬา,bangkok post,bbc news
SERVER
Apache/2.0.52 (CentOS)
POWERED BY
PHP/4.3.9
CONTENT-TYPE
tis-620
GOOGLE PREVIEW

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมแร่ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม | csr.dpim.go.th Reviews

https://csr.dpim.go.th

มาตรฐานความร บผ ดชอบต อส งคมของผ ประกอบการอ ตสาหกรรมแร พ.ศ. 2554. ค ม อเคร อข าย CSR-DPIM 2558. มาตรฐานความร บผ ดชอบต อส งคมของผ ประกอบการอ ตสาหกรรมแร พ.ศ. 2553. ต งแต 15ส.ค.57. หน วยงานท เก ยวข อง. คล กท ร ปเพ อ Download เอกสาร. การส มมนาเป ดต วโครงการ (Kick off). โครงการส งเสร มอ ตสาหกรรมเหม องแร ให ม มาตรฐานสากลเพ อความร บผ ดชอบต อส งคม ประจำป พ.ศ. 2561 และพ ธ มอบรางว ลโครงการส งเสร มอ ตสาหกรรมเหม องแร ให ม มาตรฐานสากลเพ อความร บผ ดชอบต อส งคม. ประจำป พ.ศ. 2560 ในว นพ ธท 17 มกราคม 2561. การเข าทวนสอบส...

INTERNAL PAGES

csr.dpim.go.th csr.dpim.go.th
1

Poll สำรวจ

http://csr.dpim.go.th/pol/poll.php

แบบสำรวจน สามารถ Vote ในแต ละข อได โดยอ สระ ไม ม ผลต อข ออ นๆ. ท านเห นด วยก บกรมอ ตสาหกรรมพ นฐานและการเหม องแร ท จ ดทำ CSR หร อไม. ไม เห นด วย. ท านเห นด วยท โครงการ CSR-DPIM ควรเป นโครงการต อไปจนถ งป 2558 หร อไม. ไม เห นด วย.

2

ข่าวประชาสัมพันธ์

http://csr.dpim.go.th/nws/news.php

การประช มเคร อข าย CSR-DPIM คร งท 4/2558 ว นท 6-8 พ.ย. 2558. การเข าทวนสอบสถานประกอบการ ท เข าร วม โครงการส งเสร มให ผ ประกอบการเหม องแร และอ ตสาหกรรมพ นฐานนำเกณฑ มาตรฐานความร บผ ดชอบต อส งคม (CSR-DPIM) ไปประย กต ใช ในสถานประกอบการ ป 2558 ว นท 9-20 กรกฏาคม 2558. การประช มเคร อข าย CSR-DPIM คร งท 3/2558. ว นท 18-19 ม ถ นายน 2558. การประช มเคร อข าย CSR-DPIM คร งท 2 ประจำป 2558 ว นท 21 พ.ค. 2558. พ ธ ลงนามบ นท กข อตกลงร วม (MOU) โครงการ CSR DPIM 2558 ว นท 23 เมษายน 2558. หน าส ดท าย.

3

จำนวนผู้เข้าชม Website...

http://csr.dpim.go.th/cnt/user_statm.php

ผลการค นหาสำหร บ เด อนส งหาคม พ.ศ.2559. ด เด อนอ น :. สถ ต ท งป . Click ท น. 1 ส งหาคม 2559. 2 ส งหาคม 2559. 3 ส งหาคม 2559. 4 ส งหาคม 2559. 5 ส งหาคม 2559. 6 ส งหาคม 2559. 7 ส งหาคม 2559. 8 ส งหาคม 2559. 9 ส งหาคม 2559. 10 ส งหาคม 2559. 11 ส งหาคม 2559. 12 ส งหาคม 2559. 13 ส งหาคม 2559. 14 ส งหาคม 2559. 15 ส งหาคม 2559. 16 ส งหาคม 2559. 17 ส งหาคม 2559. 18 ส งหาคม 2559. 19 ส งหาคม 2559. 20 ส งหาคม 2559. 21 ส งหาคม 2559. 22 ส งหาคม 2559. 23 ส งหาคม 2559. 24 ส งหาคม 2559. 25 ส งหาคม 2559. 26 ส งหาคม 2559.

4

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมแร่ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม

http://csr.dpim.go.th/wmm/mail2me.php

แบบฟอร มส งเมล ถ ง.

5

กระดานถาม-ตอบ

http://csr.dpim.go.th/wbd/wboard.php

ขอเช ญท านท งหลาย ร วมต งคำถามและแสดงความค ดเห นระหว างก น. ต งห วข อถาม-ตอบใหม .

UPGRADE TO PREMIUM TO VIEW 1 MORE

TOTAL PAGES IN THIS WEBSITE

6

LINKS TO THIS WEBSITE

dpim.go.th dpim.go.th

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

http://www.dpim.go.th/abt/adddpim.php

ร บสม ครสอบแข งข นเพ อบรรจ บ คคลเข าร บราชการในตำแหน งเจ าพน กงานทร พยากรธรณ ปฏ บ ต งาน. ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไปตำแหน งน กว เคาระห นโยบายและแผน ตำแหน งน กจ ดการงานท วไป ตำแหน งน กว ทยาศาสตร (เคม ) ตำแหน งนายช างร งว ด และตำแหน งเจ าพน กงานพ สด (สอบถามรายละเอ ยดเพ มเต ม โทร 02 202 3568 - 9). การผ านพ ธ การศ ลกากรทางอ เล กทรอน กส สำหร บการเช อมโยงข อม ลตามกฎหมายท เก ยวข องก บการศ ลกากร. รห สพ ก ดศ ลกากรและรห สสถ ต รายการส นค าแร ท ใช ในการเช อมโยงข อม ลผ านระบบ NSW. ข าวประชาส มพ นธ.

UPGRADE TO PREMIUM TO VIEW 2 MORE

TOTAL LINKS TO THIS WEBSITE

3

SOCIAL ENGAGEMENTOTHER SITES

csr.de csr.de

Start

Langjährige Erfahrung, eine große Toolbox und ein. Schnelles Verständnis der Problemstellung. Machen die Entwicklung für den Kunden. Erstklassige Referenzen von namhaften. Konzernen sprechen für Qualität und. Seit 1981 führt CSR Seminare durch. Wir sprechen. Mit Ihnen die Seminarinhalte individuell ab und. Vermitteln für jedes Thema den richtigen. Über ein persöhnliches Gespräch. Mit aktuellen Präsentationen zu den neusten. Themen vermitteln wir Ihren Mitarbeitern Spaß. DIE NEUSTEN PRODUKTE IM FOCUS.

csr.dima.unige.it csr.dima.unige.it

Corporate Social Responsibility - Responsabilita' sociale d'impresa

Corporate Social Responsibility - Responsabilità sociale d'impresa. A Genova, il 10 giugno 2003, si terrà il convegno:. La Responsabilità Sociale delle Imprese e della P.A. Prospettive per le Aziende Liguri. Sala del Consiglio della Provincia di Genova, P.le Mazzini n 2. Video della conferenza e documentazione. L'eventuale partecipazione va confermata entro venerdì 6 giugno. Utilizzando l'allegata scheda di adesione al convegno,. Per email: csr@dima.unige.it. Massimiliano Suozzo ( SERNET.

csr.dk csr.dk

CSR.dk

Klima, miljø og energi. Klima, miljø og energi. 23032018 Af CSR.dk - Forum for bæredygtig forretning,. Det handler om meget mere end plastikposer. I går lancerede både Lidl og Dansk Supermarked en ny plastikstrategi, med partnerskaber og branchesamarbejder, udfasning af engangsplast, reduktions- og genanvendelsesmål. Alligevel kom det hurtigt til at handle mest om pant på plastikposer. Klima, miljø og energi. 23032018 Af FSC Danmark. Nu skal alt tropisk træ i STARK være FSC-certificeret. Transportsektore...

csr.dorsetsvision.nhs.uk csr.dorsetsvision.nhs.uk

CSR Home | Clinical Services Review

The Clinical Services Review. The Need To Change. What this means for me. THE NHS BELONGS TO ALL OF US – MAKE SURE YOU HAVE YOUR SAY. ABOUT THE CLINICAL SERVICES REVIEW (CSR). The NHS in Dorset needs to change. We have developed a vision for how health care in Dorset could be changed and improve. The need to change. It’s your NHS, and we want you to have your say on our proposals. You can view our animations detailing proposed changes online and #HaveYourSay. Check out our #CSRDorset. Dec 8, 2016. A thre...

csr.doubleapaper.com csr.doubleapaper.com

Double A paper CSR

DA Paper From KHAN-NA. DA Paper From KHAN-NA. Paper-Tree for a Better Life. Life Cycle Assessment Study. Carbon Dioxide Uptake Calculation. 1991) Public Co., Ltd. All Right Reserved.

csr.dpim.go.th csr.dpim.go.th

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมแร่ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรฐานความร บผ ดชอบต อส งคมของผ ประกอบการอ ตสาหกรรมแร พ.ศ. 2554. ค ม อเคร อข าย CSR-DPIM 2558. มาตรฐานความร บผ ดชอบต อส งคมของผ ประกอบการอ ตสาหกรรมแร พ.ศ. 2553. ต งแต 15ส.ค.57. หน วยงานท เก ยวข อง. คล กท ร ปเพ อ Download เอกสาร. การส มมนาเป ดต วโครงการ (Kick off). โครงการส งเสร มอ ตสาหกรรมเหม องแร ให ม มาตรฐานสากลเพ อความร บผ ดชอบต อส งคม ประจำป พ.ศ. 2561 และพ ธ มอบรางว ลโครงการส งเสร มอ ตสาหกรรมเหม องแร ให ม มาตรฐานสากลเพ อความร บผ ดชอบต อส งคม. ประจำป พ.ศ. 2560 ในว นพ ธท 17 มกราคม 2561. การเข าทวนสอบส...

csr.drbatras.com csr.drbatras.com

Dr. Batra's Foundation

Dr Mukesh Batra's passion for helping the needy and downtrodden in society is more than apparent in the personal involvement, commitment and great works carried out by the Dr. Batra's Foundation. Established in 2001, a true labor of love-steeped in a belief that "Together we can create the change we want to see", the Foundation has been making a profound difference to the lives of street children, orphans, physically and mentally challenged people, elderly and even extends its services to animals.

csr.duplays.com csr.duplays.com

DUPLAYS - Dubai sport leagues, sport events, teambuilding and employee engagement through sport in Abu Dhabi and UAE

We build sport communities. DUPLAYS organises sport and social sport activities (leagues, events, tournaments) across the region with over 90,000 members. We deliver great sport, fitness and team building activities where you live. Join us for nightly sport leagues, weekend tournaments, high-profile events, employee engagement for corporates and more! In Dubai, discover football (soccer). Leagues and other sports across your city! Click your city (or interest). Aka DUPLAYS Chief Jock. Ravi gave up waitin...

csr.ed.uiuc.edu csr.ed.uiuc.edu

The Center for the Study of Reading - University of Illinois

csr.education.illinois.edu csr.education.illinois.edu

The Center for the Study of Reading - University of Illinois

csr.ee csr.ee

Avaleht - Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum

Vastutustundliku Ettevõtluse Gala 2018. EU Sustainable Development Week. Responsible Business Summit Europe 2018. Külli Lilleorg: Talentidele tuleb luua eneseteostust inspireeriv keskkond. Fotol Külli Lilleorg Fontes on inimkapitali värbamise, uurimise ja arendamise ettevõte, mis aitab kasvada Sinul, Sinu meeskonnal ja Sinu organisatsioonil […]. 2018 on Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi 10. toimumisaasta. Milttoni uuring ettevõtete sotsiaalsest vastutusest ja ühiskondlikust aktiivsusest. Toyota Baltic...