dnz453.edu.kh.ua dnz453.edu.kh.ua

dnz453.edu.kh.ua

Головна - Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 453 Харківської міської ради»

Комунальний заклад Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 453 Харківської міської ради. Система шкільного менеджменту School Champion. Правила прийому до ДНЗ. Наші герб, гімн. Статут дошкільного навчального закладу. Мережа дошкільного навчального закладу. Сторінка інструктора з фізичної культури. Впроваджуємо програму «АФЛАТОТ». Збереження та зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування в ДНЗ. Пам'ятка батькам, дитина яких іде вперше в садочок. Основні правила батьківської поведінки. ШАНОВНІ БАТЬК...

http://dnz453.edu.kh.ua/

WEBSITE DETAILS
SEO
PAGES
SIMILAR SITES

TRAFFIC RANK FOR DNZ453.EDU.KH.UA

TODAY'S RATING

>1,000,000

TRAFFIC RANK - AVERAGE PER MONTH

BEST MONTH

May

AVERAGE PER DAY Of THE WEEK

HIGHEST TRAFFIC ON

Thursday

TRAFFIC BY CITY

CUSTOMER REVIEWS

Average Rating: 4.4 out of 5 with 15 reviews
5 star
9
4 star
3
3 star
3
2 star
0
1 star
0

Hey there! Start your review of dnz453.edu.kh.ua

AVERAGE USER RATING

Write a Review

WEBSITE PREVIEW

Desktop Preview Tablet Preview Mobile Preview

LOAD TIME

4.2 seconds

FAVICON PREVIEW

  • dnz453.edu.kh.ua

    16x16

CONTACTS AT DNZ453.EDU.KH.UA

Login

TO VIEW CONTACTS

Remove Contacts

FOR PRIVACY ISSUES

CONTENT

SCORE

6.2

PAGE TITLE
Головна - Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 453 Харківської міської ради» | dnz453.edu.kh.ua Reviews
<META>
DESCRIPTION
Комунальний заклад Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 453 Харківської міської ради. Система шкільного менеджменту School Champion. Правила прийому до ДНЗ. Наші герб, гімн. Статут дошкільного навчального закладу. Мережа дошкільного навчального закладу. Сторінка інструктора з фізичної культури. Впроваджуємо програму «АФЛАТОТ». Збереження та зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування в ДНЗ. Пам'ятка батькам, дитина яких іде вперше в садочок. Основні правила батьківської поведінки. ШАНОВНІ БАТЬК...
<META>
KEYWORDS
1 головна
2 карта сайту
3 контакти
4 для слабозорих
5 звичайна версія
6 налаштування
7 пошук
8 увійти
9 інформація про днз
10 адміністрація
CONTENT
Page content here
KEYWORDS ON
PAGE
головна,карта сайту,контакти,для слабозорих,звичайна версія,налаштування,пошук,увійти,інформація про днз,адміністрація,режим дня,основні напрями діяльності,наші досягнення,групи,група 1,група 2,група 3,група 4,група 5,група 6,група 7,група 8,група 9
SERVER
nginx
POWERED BY
PHP/5.6.5
CONTENT-TYPE
utf-8
GOOGLE PREVIEW

Головна - Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 453 Харківської міської ради» | dnz453.edu.kh.ua Reviews

https://dnz453.edu.kh.ua

Комунальний заклад Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 453 Харківської міської ради. Система шкільного менеджменту School Champion. Правила прийому до ДНЗ. Наші герб, гімн. Статут дошкільного навчального закладу. Мережа дошкільного навчального закладу. Сторінка інструктора з фізичної культури. Впроваджуємо програму «АФЛАТОТ». Збереження та зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування в ДНЗ. Пам'ятка батькам, дитина яких іде вперше в садочок. Основні правила батьківської поведінки. ШАНОВНІ БАТЬК...

INTERNAL PAGES

dnz453.edu.kh.ua dnz453.edu.kh.ua
1

Статут дошкільного навчального закладу - Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 453 Харківської міської ради»

http://www.dnz453.edu.kh.ua/informaciya_pro_dnz/statut_doshkiljnogo_navchaljnogo_zakladu

Комунальний заклад Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 453 Харківської міської ради. Система шкільного менеджменту School Champion. Правила прийому до ДНЗ. Наші герб, гімн. Статут дошкільного навчального закладу. Мережа дошкільного навчального закладу. Сторінка інструктора з фізичної культури. Впроваджуємо програму «АФЛАТОТ». Збереження та зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування в ДНЗ. Для вас, батьки малят 3-го року життя. Батькам дітей 4-го року життя. Батькам дітей 5-го року життя.

2

Основні напрями діяльності - Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 453 Харківської міської ради»

http://www.dnz453.edu.kh.ua/informaciya_pro_dnz/osnovni_napryami_diyaljnosti

Комунальний заклад Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 453 Харківської міської ради. Система шкільного менеджменту School Champion. Правила прийому до ДНЗ. Наші герб, гімн. Статут дошкільного навчального закладу. Мережа дошкільного навчального закладу. Сторінка інструктора з фізичної культури. Впроваджуємо програму «АФЛАТОТ». Збереження та зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування в ДНЗ. Для вас, батьки малят 3-го року життя. Батькам дітей 4-го року життя. Батькам дітей 5-го року життя.

3

Група №1 - Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 453 Харківської міської ради»

http://www.dnz453.edu.kh.ua/grupi/grupa_1

Комунальний заклад Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 453 Харківської міської ради. Система шкільного менеджменту School Champion. Правила прийому до ДНЗ. Наші герб, гімн. Статут дошкільного навчального закладу. Мережа дошкільного навчального закладу. Сторінка інструктора з фізичної культури. Впроваджуємо програму «АФЛАТОТ». Збереження та зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування в ДНЗ. Для вас, батьки малят 3-го року життя. Батькам дітей 4-го року життя. Батькам дітей 5-го року життя.

4

Група №3 - Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 453 Харківської міської ради»

http://www.dnz453.edu.kh.ua/grupi/grupa_3

Комунальний заклад Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 453 Харківської міської ради. Система шкільного менеджменту School Champion. Правила прийому до ДНЗ. Наші герб, гімн. Статут дошкільного навчального закладу. Мережа дошкільного навчального закладу. Сторінка інструктора з фізичної культури. Впроваджуємо програму «АФЛАТОТ». Збереження та зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування в ДНЗ. Для вас, батьки малят 3-го року життя. Батькам дітей 4-го року життя. Батькам дітей 5-го року життя.

5

Група №2 - Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 453 Харківської міської ради»

http://www.dnz453.edu.kh.ua/grupi/grupa_2

Комунальний заклад Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 453 Харківської міської ради. Система шкільного менеджменту School Champion. Правила прийому до ДНЗ. Наші герб, гімн. Статут дошкільного навчального закладу. Мережа дошкільного навчального закладу. Сторінка інструктора з фізичної культури. Впроваджуємо програму «АФЛАТОТ». Збереження та зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування в ДНЗ. Для вас, батьки малят 3-го року життя. Батькам дітей 4-го року життя. Батькам дітей 5-го року життя.

UPGRADE TO PREMIUM TO VIEW 15 MORE

TOTAL PAGES IN THIS WEBSITE

20

LINKS TO THIS WEBSITE

ruoord.kharkivosvita.net.ua ruoord.kharkivosvita.net.ua

Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè àäì³í³ñòðàö³¿ Îðäæîí³ê³äçåâñüêîãî ðàéîíó Õàðê³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

http://ruoord.kharkivosvita.net.ua/menu_dnz.php

Ðåºñòðàö ÿ â ÄÍÇ. 2016/2017 íàâ àëüíèé ð ê. Îãëÿä íàâ àëüíèõ çàêëàä â. 2016 - Ð ê àíãë éñüêî ìîâè â Óêðà í. Çîâí øíº íåçàëåæíå îö íþâàííÿ. Ïîëîæåííÿ, ñòðóêòóðà, çàâäàííÿ. Ãîäèíè ïðèéîìó àäì í ñòðàö. Ðàéîííà áàòüê âñüêà ðàäà. Ïóáë íà íôîðìàö ÿ. Ð íèé ïëàí - 2016. Ð íèé ïëàí - 2015. Ð íèé ïëàí - 2014. Ð íèé ïëàí - 2013. Ð íèé ïëàí - 2012. Ð íèé ïëàí - 2011. Ïëàí íà ì ñÿöü. Ìàë îë ìï éñüê ãðè. Îñ íí é êóáîê'. Ñåì íàðè äëÿ êåð âíèê â. Çàãàëüíîîñâ òí íàâ àëüí çàêëàäè. Äîøê ëüí íàâ àëüí çàêëàäè. Åêñòåðíàòíà ôî...

UPGRADE TO PREMIUM TO VIEW 0 MORE

TOTAL LINKS TO THIS WEBSITE

1

OTHER SITES

dnz438.edu.kh.ua dnz438.edu.kh.ua

Головна - Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 438 Харківської міської ради"

Комунальний заклад Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 438 Харківської міської ради. Система шкільного менеджменту School Champion. Звіт батьківської ради за 2015/2016 навчальний рік щодо благодійних внесків. Звіт батьківської ради за 2014/2015 навчальний рік щодо благодійних внесків. СТАТУТ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) 438 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. Правила прийому до ДНЗ. ВІТАЄМО ВАС НА САЙТІ КЗ "ДНЗ 438". Для того, щоб задати питання на сайті, залогіньтеся.

dnz438.klasna.com dnz438.klasna.com

Головна - Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 438"

Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 438". Запам'ятати на цьому комп'ютері. Правила прийому до ДНЗ. На прийомі у лікаря. Адреса нашого сайту змінилася! Чекаємо на Вас за новою адресою:. Http:/ dnz438.edu.kh.ua/. 31 бер. 2015. У нашому дитячому садочку ми весело та дружньо провели "Пісенний вернісаж". 27 бер. 2015. 25 бер. 2015. Дитина і природа (навчання правилам поведінки на природі). 23 бер. 2015. 23032015 Пройшла фізкультурна розвага Вчимось бути здоровими! 19 бер. 2015.

dnz439.edu.kh.ua dnz439.edu.kh.ua

Головна - Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 439 комбінованого типу Харківської міської ради"

Комунальний заклад Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 439 комбінованого типу Харківської міської ради. Система шкільного менеджменту School Champion. Мережа КЗ ДНЗ 439 на 2016/2017 н.р. Правила прийому до дитячого садка. Для малят і дорослих. Інтер'єр нашого садочка. Спортивна сім'я-здорова нація. В очікуванні нового навчального року. Прощавай, садок дитячий. Розвага з ОБЖД Кицькин дім. Веселі будні малечі в дитсадку. Осінь щедра, осінь мила. Чарівний світ дитячсї творчості. Для малят і дорослих.

dnz439.klasna.com dnz439.klasna.com

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 439 комбінованого типу Харківської міської ради» - Головна

Комунальний заклад Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 439 комбінованого типу Харківської міської ради. Правила прийому до дитячого закладу. Безпека життєдіяльності дитини дошкільного віку. Залучення благодійної та спонсорської допомоги. ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ НА ТЕ, ЩО МИ ЗНАХОДИМОСЬ ЗА НОВОЮ АДРЕСОЮ: http:/ dnz439.edu.kh.ua. Запам'ятати на цьому комп'ютері. 1 черв. 2015. 1 червня - День захисту дітей. Вітаємо Вас з теплим та прекрасним святом - Днем захисту дітей. 29 трав. 2015. 22 трав. 2015.

dnz44.klasna.com dnz44.klasna.com

Домашня - Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №44 Харківської міської ради"

Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 44 Харківської міської ради". Звіт за 2016 - 2017 н.р. Звіт за 2015-2016 н.р. Звіт за 2014-2015 н.р. Звіт за 2013-2014 н.р. Звіт за 2012-2013 н.р. Харьківська міська освітня мережа.ІСУО. Запам'ятати на цьому комп'ютері. Правила прийому до ДНЗ. Лікар радить, консультує, інформує. 2016 рік - Рік англійської мови. Прогноз на 2 тижні. Доброго ранку, доброго дня! Створення безпечних умов для формування всебічно розвиненої творчої особистості дитини.

dnz453.edu.kh.ua dnz453.edu.kh.ua

Головна - Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 453 Харківської міської ради»

Комунальний заклад Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 453 Харківської міської ради. Система шкільного менеджменту School Champion. Правила прийому до ДНЗ. Наші герб, гімн. Статут дошкільного навчального закладу. Мережа дошкільного навчального закладу. Сторінка інструктора з фізичної культури. Впроваджуємо програму «АФЛАТОТ». Збереження та зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування в ДНЗ. Пам'ятка батькам, дитина яких іде вперше в садочок. Основні правила батьківської поведінки. ШАНОВНІ БАТЬК...

dnz457.edu.kh.ua dnz457.edu.kh.ua

Головна - Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №457 Харківської міської ради"

Комунальний заклад Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 457 Харківської міської ради. Система шкільного менеджменту School Champion. Мережа дітей станом на 05.09.2016. Електронна реєстрація дітей в ДНЗ та правила прийому в дошкільний навчальний заклад. Впровадження проекту Вчимося жити разом. Сторінка інструктора з фізичної культури. Лікар радить, консультує, інформує. ПАМ’ЯТКА батькам, які планують здійснити благодійний внесок до навчального закладу. Звіт про залучення благодійних внесків (2016).

dnz46.edu.vn.ua dnz46.edu.vn.ua

dnz46.ua: Головна

Положення про порядок загальної місько електронної чеи. Робота ДНЗ і школи. Положення про порядок загальної місько електронної чеи. У мальовничому куточку міста Вінниці розташований дошкільний навчальний заклад 46 «Соняшник. Заклад комунальної власності Вінницької міської ради, комбінованого типу (з групами для дітей з вадами мовлення). Адреса: 21021 м. Вінниця, пр.Юнності, 15. Ел адреса: dnz46@yandex.ru. Дошкільний навчальний заклад працює з 1972 року. У дошкільному закладі працює 19 груп:. Зарахування ...

dnz463.klasna.com dnz463.klasna.com

Домашня - Харків. Дошкільний навчальний заклад № 463

Харків. Дошкільний навчальний заклад 463. Запам'ятати на цьому комп'ютері. Правила прийому до ДНЗ. Залучення благодійної та спонсорської допомоги. Архів сторінок 2013 року. Counter.yadro.ru/hit;klasnaocinka? З КВІТНЯ 2015 РОКУ ОФІЦІЙНИЙ САЙТ ДНЗ 463 ЗНАХОДИТЬСЯ ЗА ПОСИЛАННЯМ:. Http:/ dnz463.edu.kh.ua. 21 трав. 2015. От і настав той день, якого чекали ми всі . 15 трав. 2015. До та малят завітав у гості театр з виставою " Казка про півня та лисицю". 13 трав. 2015. Спотивна розвага "Разом з мамою змагайся".

dnz4cheburashkaemr.klasna.com dnz4cheburashkaemr.klasna.com

. - Головна

Матеріально - технічне забезпечення закладу. Нормативно - правове забезпечення. Дошкільні навчальні заклади міста Енергодар. Запам'ятати на цьому комп'ютері. 28 груд. 2016. Для кожної дитини знайшлася цікава роль, в якій розкрилися її здібності. Новорічне свято створило всім глядачам та учасникам дійства гарний, піднесений настрій. 19 груд. 2016. Зі Святом Святого Миколая! Сьогодні Святий Миколай привітал подарунками вихованців дошкільного закладу. 16 груд. 2016. 14 груд. 2016. 6 груд. 2016. 9 листопада ...

dnz4him.livejournal.com dnz4him.livejournal.com

now sing to me about a time in life

Now sing to me about a time in life. Where magic comes from deep inside our hearts and flows to shape the world. This journal is friends-only, so comment to be added. I talk a little about life, a lot about music, and mostly about Harry Potter. The three topics are connected like you wouldn't believe. 13 June 2007 @ 10:14 pm. It's the end of the world as we know it. That's what I keep telling myself, anyhow. There are rumors that they won't kill you if you're covered in blood. But this is clearly no joke.