sfj.no sfj.no

sfj.no

Hjem - Sogn og Fjordane fylkeskommune

Hjem

http://www.sfj.no/

WEBSITE DETAILS
SEO
PAGES
SIMILAR SITES

TRAFFIC RANK FOR SFJ.NO

TODAY'S RATING

>1,000,000

TRAFFIC RANK - AVERAGE PER MONTH

BEST MONTH

March

AVERAGE PER DAY Of THE WEEK

HIGHEST TRAFFIC ON

Wednesday

TRAFFIC BY CITY

CUSTOMER REVIEWS

Average Rating: 4.4 out of 5 with 16 reviews
5 star
9
4 star
6
3 star
0
2 star
0
1 star
1

Hey there! Start your review of sfj.no

AVERAGE USER RATING

Write a Review

WEBSITE PREVIEW

Desktop Preview Tablet Preview Mobile Preview

LOAD TIME

0.7 seconds

FAVICON PREVIEW

 • sfj.no

  16x16

 • sfj.no

  32x32

 • sfj.no

  64x64

 • sfj.no

  128x128

CONTACTS AT SFJ.NO

Login

TO VIEW CONTACTS

Remove Contacts

FOR PRIVACY ISSUES

CONTENT

SCORE

6.2

PAGE TITLE
Hjem - Sogn og Fjordane fylkeskommune | sfj.no Reviews
<META>
DESCRIPTION
Hjem
<META>
KEYWORDS
1 Hjem
2
3 coupons
4 reviews
5 scam
6 fraud
7 hoax
8 genuine
9 deals
10 traffic
CONTENT
Page content here
KEYWORDS ON
PAGE
kontakt,pressesenter,ledige stillingar,nettstadkart,english,ansvarsområde,politikk,om fylkeskommunen,elev,lærling,tilskot,kultur,kollektiv,kart og statistikk,nyskaping,tannklinikkar,miljø og friluftsliv,trafikktryggingsprisen 2015,gratis spelemiddelkurs
SERVER
Apache
CONTENT-TYPE
utf-8
GOOGLE PREVIEW

Hjem - Sogn og Fjordane fylkeskommune | sfj.no Reviews

https://sfj.no

Hjem

INTERNAL PAGES

sfj.no sfj.no
1

Kollektiv - Sogn og Fjordane fylkeskommune

http://www.sfj.no/kollektiv.5588971-333201.html

Hopp til hovedinnholdet på siden. Kva leiter du etter? Publisert 03. februar 2015. Oppdatert 12. april 2016. Sogn og Fjordane fylkeskommune skal gi innbyggjarane i fylket eit godt og tenleg kollektivtilbod. Sogn og Fjordane fylkeskommune har ansvar for alle fylkesinterne bussruter, båtruter og ferjene på fylkesvegnettet. I tillegg kjøper fylkeskommunen fleire fylkeskryssande ruter. Våren 2015 vart Kringom lansert som merkenamn for den fylkeskommunale kollektivtrafikken i Sogn og Fjordane. 57 63 80 00.

2

Kontakt - Sogn og Fjordane fylkeskommune

http://www.sfj.no/kontakt.329218.nn.html

Hopp til hovedinnholdet på siden. Kva leiter du etter? Publisert 23. februar 2015. Oppdatert 15. april 2016. Sogn og Fjordane fylkeskommune. Telefon: 57 63 80 00. Faks: 57 65 61 01. Kl 0800–15.45. Kl 0800–15.00 (15. mai–15. september). Besøks- og fakturaadresse, Leikanger:. Fylkeshuset, Askedalen 2, 6863 Leikanger. Sjå på kart. Besøksadresse, Førde:. Storehagen 1B, 6800 Førde. Sjå på kart. Postadresse: Sogn og Fjordane fylkeskommune, Kulturavdelinga, pb. 173, 6801 Førde. Fylkeskommunen på Facebook.

3

Næringsliv - Sogn og Fjordane fylkeskommune

http://www.sfj.no/nyskaping.5588969-333201.html

Hopp til hovedinnholdet på siden. Kva leiter du etter? Du vil få informasjon om Skattefunn og den nye utlysinga til det regionale forskingsfondet i informasjonsmøte om FoU på Nordfjordeid og i Førde i september. Sentralt plassert på ONS. ONS er den viktigaste møteplassen for petroleumsverksemda i Noreg. Sogn og Fjordane har vore representert med ei regional utstilling sidan år 2004, og i år har vi ny, sentral plassering. Opna utstilling på Nor-Fishing. Fylkesdirektør for næring og kultur. 57 63 80 00.

4

Val 2015 - Sogn og Fjordane fylkeskommune

http://www.sfj.no/val-2015.5770455-333202.html

Hopp til hovedinnholdet på siden. Kva leiter du etter? Politiske møte og saker. Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Publisert 20. mars 2015. Oppdatert 13. november 2015. Det var kommune- og fylkestingsval i 14. september 2015. Valdeltakinga ved fylkestingsvalet var 60,5 prosent. Du finn valresultat frå både fylkestingsvalet og kommunestyrevalet i Sogn og Fjordane på valgresultat.no. Veljarane i Sogn og Fjordane vel 31 representantar til fylkestinget. Vil du vite meir? Tlf: 57 63 80 00.

5

Elev-PC - Sogn og Fjordane fylkeskommune

http://www.sfj.no/elev-pc

Hopp til hovedinnholdet på siden. Kva leiter du etter? Skuleruta (ferie og fridagar). Foto: Mikkel Rønne/Creative Commons. Publisert 27. januar 2015. Oppdatert 15. juli 2016. Alle VG1-elevar skal stille med berbar datamaskin frå fyrste skuledag. Sogn og Fjordane fylkeskommune gjev stønad til kjøp av berbar PC gjennom våre ordningar, til elevar som startar i VG1. Du kan ta med ei berbar maskin du har frå før, eller kjøpa ei maskin sjølv:. Generell informasjon om ordninga. Viktig om val av maskin. Du/f&osl...

UPGRADE TO PREMIUM TO VIEW 15 MORE

TOTAL PAGES IN THIS WEBSITE

20

LINKS TO THIS WEBSITE

fylkesarkiv.no fylkesarkiv.no

Generell informasjon | Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

http://www.fylkesarkiv.no/side/generell-informasjon

Ved Fylkesarkivet finn ein omfattande og viktige kjelder til den lokale historia for Sogn og Fjordane. Innfallsport til innhaldet som finst ved institusjonen er heimesidene våre: www.fylkesarkiv.no. Menypunktet databasar er eit samla oversyn over alle dei ulike basane som Fylkesarkivet, også med ein del informasjon på engelsk. Tre særleg innhaldsrike tenester. Omfattar no omlag 1500 artiklar frå Sogn og Fjordane, ein del av dei på engelsk. Musikk, film og munnleg tradisjon. Året 1905: Dette prosjektet do...

hoyanger.vgs.no hoyanger.vgs.no

Høyanger vidaregåande skule

http://hoyanger.vgs.no/cms/hoyanger/cms.nsf

Vigdis Olsen er tilsett som miljà koordinator ved Hà yanger vgs. Er du frà Hà yanger kommune, men mà bu pà hybel? Da kan du sà kje om stipend. Onsdag 24. august kl. 18:00 er det foreldremà te for vg1 elevar og nye vg2 elevar. Nytt frà và rsreglement. Frà và rsreglementet er ein del av ordensreglementet for vidaregà ande opplà ring i Sogn og Fjordane. Viktig info om skuleskyss til nye elevar. Slik vert oppmà te ved Hà yanger vgs. Stipend frà Là nekassen. Nytt frà Là nekassen skuleà ret 2016-17. Skulerute ...

kulturnett.sfj.no kulturnett.sfj.no

200 år med gløymske og minne | Kulturnett Sogn og Fjordane

http://kulturnett.sfj.no/blogg/200-år-med-gløymske-og-minne

200 år med gløymske og minne. Skrive av Ole Stian Hovland. Frå arkivverket si side har det vore peika på budsjett og ressursar i årevis for å ta hand om utfordringane. I tillegg peikar Riksarkivaren på manglande vilje. Det er den norske stat som manglar vilje, seier han. Ole Stian Hovland sin blogg. Innhaldet i dette feltet er privat og kan ikkje lesast av andre. Send meg melding når nye kommentarar vert lagt til. Replies to my comment. Meir informasjon om tekstformatering. HTML-koder er ikkje aktivert.

sogndal.vgs.no sogndal.vgs.no

Her finn du oversikt over ledige stillingar ved Sogndal vidaregåande skule

http://sogndal.vgs.no/cms/sogndal/cms.nsf/$all/49A1CA651F048320C12573870047B8A4

Her finn du oversikt over ledige stillingar ved Sogndal vidaregà ande skule. Undervisningsstilling i norsk – om lag 70 % vikariat for skuleåret 2016/17. For stillinga er det krav om kompetanse i norsk. Det er òg ynskjeleg med erfaring frå arbeid med minoritetsspråklege elevar. Nærare opplysningar om undervisningsstillingane kan ein få hjå rektor Marta Sofie Vange på telefon 57 67 64 01/ 95 72 13 92 eller avdelingsleiar Ingunn Weka på telefon 95 99 69 47. Løn etter avtale. 6 månaders prøvetid.

norskcountrytreff.no norskcountrytreff.no

Gunn Marit Kvåle « Norsk Country Treff

http://norskcountrytreff.no/gunn-marit-kvale

Sweethearts of the Rodeo. The Larry Stephenson Band. Norsk Countrytalent: Gunn Marit, Morgan og Tiffany. The Desert Rose Band. Empty Bottles Broken Hearts. Feller & Hill & the Bluegrass Buckaroos. The John Jorgenson Bluegrass Band. Rune Larsen (The Tramps). Tore Andersen & A-11. The Haystack Hi Tones. Toini & The Tomcats. Little Willie & The Ghostriders. Wayne Taylor and Appalossa. Sigrid Moldestad & Band. The Parking Lot Pickers. Arve Hålands Cajun Gumbo. Gunn Marit Kvåle heilt til topps. Lyd og lys frå:.

dansutengrenser.com dansutengrenser.com

Fylkeskulturpris til dans | Dans uten grenser

http://dansutengrenser.com/fylkeskulturpris-til-dans

10 års jubileum Danseverkstadane i Sogn og Fjordane. Publisert 6. desember 2016, 8.56 /. I kategorien Fylkeskulturprisen 2016. Prisvinnar Ove Henning Solheim og Dans Uten Grenser har 10 års jubileum i Sogn og Fjordane i 2016, og set ungdom i sentrum. Fylkeskulturprisen 2016 blir delt ut under fylkestinget 6. desember. Det var hovudutval for næring og kultur som samrøystes tildelte prisen i møte 22. november. Grunngjevinga frå hovudutvalet er som følgjer:. Sogn og Fjordane fylkeskommune ved Matias Helgheim.

dansutengrenser.com dansutengrenser.com

DUG – modellen | Dans uten grenser

http://dansutengrenser.com/dug-modellen-2

DUG – modellen. DUG – modellen. Danseverkstedmodellen ble utviklet i 1997- 1999 av Ove Henning Solheim i Dans Uten Grenser i Rygge kommune. Kommunen deltok i det nasjonale prosjektet Kultur gir helse (1997-1999) med danseprosjektet som retta seg mot barn og unge. Lavterskel tilbud, økonomisk og sosialt. Skape nye frivillige ildsjeler. La ungdom få ansvar i sitt eget lokalmiljø der de blir ressurser i lokalsamfunnet. Tilføre ungdom kompetanse til å drive aktivitet for andre barn og unge. Danseverkstedet e...

dansutengrenser.com dansutengrenser.com

Eldreprosjekt | Dans uten grenser

http://dansutengrenser.com/aktiviteter/eldreprosjekt

Ei hand å holde i. Målsettinga med prosjektet er å bygge broer mellom generasjoner. La ungdom føle at de bidrar for noen som trenger dem. Eldre prosjektet ble prøvd ut i noen kommuner i 2013 etter at en hadde gjort seg erfaringer fra solidaritetsprosjekta. Dansegruppene ønskte å vise solidaritet med de gamle og motvirke ensomhet, og selv kjenne gleden av å være sammen på tvers av generasjoner. Farsundvegen 2, 6819 Førde, Norway / ove@dansutengrenser.com / Telefon:. 47 41 65 79 41.

dansutengrenser.com dansutengrenser.com

Bilder | Dans uten grenser

http://dansutengrenser.com/galleri-2/bilder

Farsundvegen 2, 6819 Førde, Norway / ove@dansutengrenser.com / Telefon:. 47 41 65 79 41.

dansutengrenser.com dansutengrenser.com

Filmer | Dans uten grenser

http://dansutengrenser.com/galleri-2/video

Her er noen videoer som viser litt av prosjektene Dans Uten Grenser jobber med. Internasjonale prosjekter, Italia (langversjon). Introduksjonsvideo, Dans Uten Grenser. Internasjonale prosjekter, Italia (kortversjon). Fylkesturne, Sogn og Fjordane 2013. Colours of Care, barnehjemsprosjekt 2014 - Dans uten grenser VESTBY. Colours of Care, barnehjemsprosjekt 2011 - Dans uten grenser LUSTER. Colours of Care, barnehjemsprosjekt 2010 - Dans uten grenser SOGNDAL. 47 41 65 79 41.

UPGRADE TO PREMIUM TO VIEW 369 MORE

TOTAL LINKS TO THIS WEBSITE

379

SOCIAL ENGAGEMENTOTHER SITES

sfj.net.au sfj.net.au

Sfj | Sfj

sfj.ningbo.gov.cn sfj.ningbo.gov.cn

宁波司法行政网

最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部关于印发 . 宁波市司法局准予行政许可决定书 甬司许基决字 2015 34号 . 宁波市司法局准予行政许可决定书 甬司许基决字 2015 33号 . 宁波市司法局准予行政许可决定书 甬司许基决字 2015 32号 . 宁波市司法局准予行政许可决定书 甬司许基决字 2015 31号. 宁波市司法局准予行政许可决定书 甬司许基决字 2015 30号 . 宁波市司法局准予行政许可决定书 甬司许基决字 2015 29号 . Javascript:document.getElementById('div one').style.display='black').

sfj.ninghai.gov.cn sfj.ninghai.gov.cn

宁海司法局

我县全面部署 七五 普法工作 同时总结 . 西店司法所开展 12.4 国家宪法日宣传. 强蛟镇开展 12.4 全国法制宣传日活动. 地址:宁海县跃龙街道县前街5号(315600) 电话:86-574-65563109 传真:86-574-65563109 E-mail:nhbgs@nbsfj.gov.cn. Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统.

sfj.njgl.gov.cn sfj.njgl.gov.cn

南京市鼓楼区司法局

浅议从 法制宣传教育 到 法治. 主办单位 南京市鼓楼区司法局 地址 中山北路540号下关大厦18楼 联系电话 58590265. Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统.

sfj.njls.gov.cn sfj.njls.gov.cn

南京溧水区政府网站

sfj.no sfj.no

Hjem - Sogn og Fjordane fylkeskommune

Hopp til hovedinnholdet på siden. Fylkestrafikktryggingsutvalet (FTU) i Sogn og Fjordane ynskjer forslag på aktuelle kandidatar til Trafikktryggingsprisen 2015. Meld inn din kandidat innan 24. august. Det er kommunestyre- og fylkestingsval 14. september 2015. I år er det godkjent elleve lister til fylkestingsvalet i Sogn og Fjordane. Vil du etablere eit anlegg for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv eller vidareutvikle eit kulturbygg, men treng finansiering? Bli med på spelemiddelkurs i august. 0800 ...

sfj.or.jp sfj.or.jp

一般社団法人 表面技術協会

101-0041 東京都千代田区神田須田町2-7-1 神田レンガビルヂング8F 地図. TEL 03-3252-3286 FAX 03-3252-3288 E-mail info@sfj.or.jp.

sfj.org sfj.org

sfj.org - This website is for sale! - Sfj Resources and Information.

The owner of sfj.org. Is offering it for sale for an asking price of 8000 USD! The owner of sfj.org. Is offering it for sale for an asking price of 8000 USD! This page provided to the domain owner free. By Sedo's Domain Parking. Disclaimer: Domain owner and Sedo maintain no relationship with third party advertisers. Reference to any specific service or trade mark is not controlled by Sedo or domain owner and does not constitute or imply its association, endorsement or recommendation.

sfj.org.uk sfj.org.uk

Welcome - Southwark for Jesus

Prayer, Unity, Action. Global Day of Prayer. Is a relational body of churches, ministries and organisations bringing Kingdom transformation to people, neighbourhoods and institutions in Southwark through united prayer and action. We connect and serve over 200 churches and charities in the borough. Is a regular forum for church and community leaders, councillors and police officers. TS supports, equips, and encourages churches in their engagement with Southwark society. The Well Community Church. London E...

sfj.os7.men sfj.os7.men

网 上 赌 博 网 站 开 户 欢迎光临_网 上 赌 博 网 站 开 户 【官网唯一信任平台】

黄山区 电保姆 确保茶季 电力十足. 关于征求 黄山区农村集体资金资产资源管理实施办法 草案 意见的公. 关于征求 黄山区松材线虫病处置应急预案 草案 意见的公告. 关于征求 黄山区人民政府进一步推进户籍制度改革的实施方案 草案 . 关于征求 黄山区征收集体土地实施办法 草案 意见的公告.

sfj.pameldingssystem.no sfj.pameldingssystem.no

Pindena - Log in

Logg inn i Pindena. Tast inn din e-postadresse så sender vi deg eit nytt passord. Code version 2.1.0 2015-02-16. Database version 2.1.0 2015-04-21.